biuro księgowebiuro rachunkowe

Księgowość dla firm i osób fizycznych

Świadczymy usługi rachunkowe dla osób prywatnych, a także oferujemy kompleksową obsługę księgową dla firm. Zajmujemy się m. in. prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz obsługą kadrową i płacową. Zawsze bierzemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam czynności, wykonujemy je w ustalonym terminie.

Biuro rachunkowe – zakres usług księgowych:

861 (1)

✓ prowadzenie ksiąg podatkowych:
■ księgi rachunkowe
■ księgi przychodów i rozchodów
✓ ewidencje i rejestry:
■ ewidencja przychodów dla celów podatku zryczałtowanego
■ ewidencja sprzedaży i zakupów dla celów podatku VAT
■ ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych, prawnych i wyposażenia
✓ sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych
✓ rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym
✓ obsługa elektroniczna z ZUS (program Płatnik)
✓ kontrola dokumentów finansowo-księgowych
✓ reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi i skarbowymi
(udział w postępowaniach kontrolnych)
✓ pomoc przy zakładaniu oraz likwidacji firmy

Rozliczenia z ZUS

861 (1)

Nasze biuro rachunkowe oferuje również pełen zakres usług podatkowych, takich jak:
✓ sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
✓ pomoc w wypełnianiu wniosków o zwrot podatku za materiały budowlane
✓ rozliczanie podatku od wynagrodzenia, nieruchomości itp.

rachunkowość